• 1609

Komentarze

 • pomocna-dlon

  26.09.2010 17:05

  Igor Gustaw - mózgowe porażenie dziecięce

  http://www.dzieciom.pl/8135
  www.igorek-gustaw-25-04-2005.blog.onet.pl
  http://pomagamy-dzieciom.blog.onet.pl/1,CT26352,index.html

 • pomocna-dlon

  26.09.2010 17:05

  Igorek urodził się w zamartwicy, z posocznicą wrodzoną, wrodzonym zapaleniem płuc, nadciśnieniem tętniczym, rozszczepem podniebienia, szczątkowym palcem V ręki lewej, niedomykalnością zastawki trójdzielnej, stwierdzono u niego też obustronny niedosłuch (50 dB), porażenie mózgowe i epilepsję, stan po przebytym krwawieniu I st.

  Igorek ciągle choruje na zapalenie płuc, oskrzeli i uszu. Prawie 3 lata spędził w szpitalach. Jego mama stara się jak najlepiej nim opiekować. Zakupiła ssak i inhalator, ale to nie zawsze pomaga.

 • pomocna-dlon

  26.09.2010 17:05

  Chłopiec miał bardzo mało rehabilitacji ze względu na ciągłe choroby.
  W październiku 2008 r. przebył operację rozszczepu podniebienia w IMiDz w Warszawie.
  Igorek nie je stałych pokarmów i nie umie pić.

  Jego mamie jest bardzo ciężko, ale sił dodaje uśmiech ukochanego synka.
  Jest dzieckiem głęboko upośledzonym, ale poznaje najbliższych.

  Celem obecnych rehabilitacji jest to, aby Igorek usiadł i usprawnił ręce, jest dzieckiem ze spastycznością 4-kończynową , a żeby tak było potrzebna jest Mu długotrwała i intensywna rehabilitacja.

  Chłopiec powinien uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych (koszt w granicach 5-11 tys. zł.) i rehabilitacji domowej (60zl / godz.). Przewyższają one możliwości finansowe samotnej mamy, która wychowuje 3 dzieci. Utrzymuje rodzinę tylko z alimentów i zasiłku na Igorka, a z powodu jego stanu zdrowia nie może podjąć pracy.

 • pomocna-dlon

  26.09.2010 17:05

  Wpłaty prosimy kierować na konto:
  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  Ul. Łomiańska 5
  01-685 Warszawa
  KRS: 000037904

  PEKAO S.A. I O/Warszawa
  41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
  tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Gustaw Igor Sebastian

  Dla przelewów z zagranicy:
  B PKO PL PW 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
  z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Igora Sebastiana Gustawa

Nie można komentować tego zdjęcia

Inne zdjęcia użytkownika

Informacje o zdjęciu

Przesłane 07.09.2009 23:13