jl3044

jl3044

729 zdjęć od 2013

Statystyki

Zdjęcia użytkownika jl3044 były:
339039 razy wyświetlone
8324 razy komentowane,
9361 razy oceniane,
288 razy dodane do ulubionych.

Użytkownik jl3044:
02.12.2013 zarejestrował się
2506 napisanych komentarzy,
3693 razy oceniał zdjęcie,
8 dodał do ulubionych,
132 zdjęcia zostały wyróżnione.

Najwięcej komentarzy 57 otrzymało zdjęcie

Krokusy.

Najwięcej odsłon 2021 ma zdjęcie

Paź królowej.

Najwięcej plusów 32 otrzymało zdjęcie

Modraszek.

Zdjęcie najczęściej dodawane do ulubionych 6

Modraszek.