gersenda

gersenda

2686 zdjęć od 2016

Statystyki

Zdjęcia użytkownika gersenda były:
33564 razy wyświetlone
3 razy komentowane,
2 razy oceniane,
0 razy dodane do ulubionych.

Użytkownik gersenda:
12.11.2016 zarejestrował się
1 napisanych komentarz,
0 razy oceniał zdjęć,
0 dodał do ulubionych,
0 zdjęcia zostały wyróżnione.

Najwięcej komentarzy 2 otrzymało zdjęcie

Najwięcej odsłon 143 ma zdjęcie

Najwięcej plusów 1 otrzymało zdjęcie