erendis

erendis

1151 zdjęć od 2006

Statystyki

Zdjęcia użytkownika erendis były:
98192 razy wyświetlone
52 razy komentowane,
15 razy oceniane,
14 razy dodane do ulubionych.

Użytkownik erendis:
11.02.2006 zarejestrował się
12 napisanych komentarzy,
2 razy oceniał zdjęcie,
0 dodał do ulubionych,
0 zdjęcia zostały wyróżnione.

Najwięcej komentarzy 5 otrzymało zdjęcie

Najwięcej odsłon 2019 ma zdjęcie

Najwięcej plusów 1 otrzymało zdjęcie

Robótki Madzi

Zdjęcie najczęściej dodawane do ulubionych 1