mos-mce - Powiatowe igrzyska młodzieży szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym - Myślenice, 15.05.2012r - pokaz slajdów