Dlaczego warto skorzystać z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale barierą dla Ciebie jest brak środków finansowych na ten cel? Postaraj się o uzyskanie bezzwrotnej dotacji z Urzędu Pracy. Sprawdź, jakie warunki powinieneś spełnić, abyś uzyskał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dowiedz się także, dlaczego warto skorzystać tej formy pomocy.

Słupki pieniędzy monet z zegarem w tle
Materiał partnera

Czym jest bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy to bezzwrotne jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Przyszli przedsiębiorcy otrzymują je w całości jednym przelewem i nie muszą ich zwracać, pod warunkiem, że nie złamią warunków określonych w umowie z Urzędem Pracy. Jednym z nich jest to, że muszą prowadzić firmę przez rok. Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. O otrzymanie dofinansowania mogą ubiegać się osoby, które:

 • są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne;
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie mają jej aktualnie zawieszonej;
 • nie złożyły wniosku o dofinansowanie w innym Urzędzie Pracy;
 • mają uregulowane zobowiązania wobec funduszu celowego i nie są objęte zajęciami komorniczymi;
 • w ciągu ostatniego roku nie odrzuciły oferty stażu lub pracy przedstawionej przez Urząd Pracy;

Jak przebiega procedura przyznawania bezzwrotnej dotacji z UP?

Osoba zamierzająca uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musi złożyć wypełnione: biznesplan, wniosek wraz załącznikami m.in.:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania bezzwrotnej dotacji z Urzędu Pracy;
 2. Oświadczenia poręczycieli, jeżeli osoba ubiegająca zdecyduje się skorzystać z tej formy zabezpieczenia. Dostępne są także inne formy zabezpieczenia.
 3. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis;
 4. Oświadczenie lub wyciąg z konta potwierdzający wkład własny;
 5. Formularz de minimis;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 7. Kserokopia prawo jazdy;
 8. CV oraz list intencyjny;

Po ich przedłożeniu Urząd Pracy bada, czy dokumenty są wypełnione prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym. Ocenia planowaną działalność gospodarczą. Jeśli pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, poinformuje Cię o terminie, w którym zostanie podpisana umowa.

Ile wynosi maksymalna kwota bezzwrotnego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Maksymalna kwota na podjęcie działalności gospodarczej odpowiada 6-krotności średniego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2023 roku wynosi ok. 40 tysięcy złotych. Pamiętaj o tym, że wysokość tej kwoty może różnić się w zależności od Urzędu Pracy. Nie musisz wnioskować o pełną kwotę, może to być dowolna suma mieszczące się w limicie.

Osoba otrzymująca dofinansowanie musi je wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli otrzymujący dotacje złamie warunki umowy lub będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, wtedy musi zwrócić całą kwotę, którą otrzymał w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Na co możesz przeznaczyć środki z dofinansowania z Urzędu Pracy?

Bezzwrotne dofinansowanie z Urzędu pracy można przeznaczyć na zakup niezbędnych rzeczy do uruchomienia planowanej działalności gospodarczej. Niektóre Urzędu Pracy wprowadzają ograniczenia dotyczącego zakupów. Taka lista dostępna jest na stronie internetowej danego Urzędu Pracy. Wykluczone są m.in. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy np. koszt zakupu paliwa, składki ZUS, abonament, wynagrodzenia pracowników lub finansowanie kosztów transportu kupionych rzeczy. Zazwyczaj dotację z Urzędu Pracy można przeznaczyć na kupno środków obrotowych: materiałów, towaru lub wyposażenia firmy.

O czym należy pamiętać po zawarciu umowy o dofinansowanie?

Po zawarciu umowy o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorca musi zarejestrować działalność gospodarczą CEIDG. Oprócz tego powinieneś posiadać także firmowy rachunek bankowy. Jeśli nie wiesz, na jakie konto firmowe powinieneś się zdecydować, sprawdź ranking kont firmowych dostępny na portalu 6krokow.pl. Różnice pomiędzy poszczególnymi bankami są naprawdę duże, dlatego w rankingu.

Jak długo trzeba czekać na wypłacenie bezzwrotnej dotacji z Urzędu Pracy?

Po założeniu firmy Urząd Pracy wypłaci Ci dotację kilka lub kilkanaście dni po zawarciu umowy. Rozliczenie się z niej jest możliwe po przedstawieniu rachunków i faktur potwierdzających dokonanie płatności za zakup. Będziesz miał na to aż dwa miesiące, licząc od momentu założenia firmy. Po okazaniu dokumentów Urząd Pracy przeanalizuje twoje wydatki, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości wezwie Cię do złożenia pisemnych wyjaśnień. Jeśli okaże się, że wykorzystałeś dofinansowanie niezgodnie z jej przeznaczeniem albo sprzedasz sprzęt przed upływem ważności umowy, zerwie z tobą zawartą umowę i będziesz musiał zwrócić dofinansowanie.

Artykuł sponsorowany

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany!

Zaloguj się