Legalni bukmacherzy – nowelizacja prawa uporządkowała rynek zakładów

Zmiany jakie nastąpiły w prawie hazardowym spowodowały uporządkowanie rynku zakładów bukmacherskich w Polsce. Obecnie legalni bukmacherzy nie muszą już obawiać się konkurencji ze strony firm nie stosujących się do obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Duża nowelizacja tzw. „ustawy hazardowej”, która w znaczącym stopniu zmieniła warunki funkcjonowania firm bukmacherskich na polskim rynku, weszła w życie w 2017 roku. Jakie są jej główne założenia? W jaki sposób jej zapisy odbijają się na podmiotach organizujących zakłady bukmacherskie w Polsce i na samych graczach?

Ostrzejsze wymogi, większe bezpieczeństwo
Prawo hazardowe od lat stanowiło poważny problem dla ustawodawców w Polsce, w wyniku czego dla wielu graczy sytuacja prawna dotycząca bukmacherów pozostawała nie do końca zrozumiała. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi borykały się osoby chcące legalnie obstawiać zakłady, a także w trosce o zwiększenie dochodów budżetowych i eliminację ogromnej „szarej strefy”, postanowiono wprowadzić spore zmiany prawne. W 2017 r. zaczęło obowiązywać znowelizowane prawo hazardowe, które gruntownie odmieniło sytuację bukmacherów organizujących zakłady bukmacherskie w Polsce. Wszyscy legalni bukmacherzy muszą posiadać zezwolenie wydane przez Ministerstwo Finansów. Bez posiadania takiej licencji firma nie może działać w Polsce zgodnie z prawem, a jej strona internetowa powinna zostać zablokowana przez firmy dostarczające w Polsce Internet. Działalność bez licencji wydaje się więc być obecnie w zasadzie niemożliwa, co powinno skłonić wszystkich zainteresowanych polskim rynkiem bukmacherów do wystąpienia o przyznanie licencji. Takie pozwolenie jest przyznawane przez Ministerstwo Finansów po spełnieniu wielu wymogów ustawowych, a więc z pewnością nie każdy bukmacher otrzyma zezwolenie bez problemu. W celu zdobycia szczegółowych informacji na ten temat, warto sięgnąć bezpośrednio do treści znowelizowanej ustawy.

Ministerstwo Finansów, poprzez swoją stronę internetową, informuje graczy, które firmy zezwolenie takie już otrzymały. Pamiętaj zatem, że legalni bukmacherzy w Polsce muszą otrzymać zezwolenie i jest to warunek niezbędny do tego, aby daną firmę uznać za legalną. Jeśli bukmacher zezwolenia nie posiada, to nie warto decydować się na grę u takiego bukmachera, ponieważ dostęp do stron internetowych firm działających bez zezwolenia jest utrudniony, a ponadto uczestnictwo w nielegalnych zakładach niesie ze sobą ryzyko kary również dla gracza.

Dzięki prowadzonej na stronie Ministerstwa liście legalnych bukmacherów, gracze, którzy chcą obstawiać mecze w danej firmie, mogą z łatwością sprawdzić, czy działa ona legalnie. Zdecydowanie warto upewnić się w tej kwestii jeszcze przed rejestracją u bukmachera, aby nie narażać się niepotrzebnie na ryzyko kary. Oficjalna lista legalnych bukmacherów prowadzona na stronie Ministerstwa dostępna jest tutaj.

Z korzyścią dla graczy, legalnych bukmacherów i budżetu państwa
Wprowadzając nowelizację ustawy, ustawodawca pochylił się nie tylko nad rozwiązaniem problemu niejasności co do legalności działania w Polsce konkretnych bukmacherów i bezpieczeństwem graczy, ale również nad kwestią dochodów budżetowych. Nie trzeba nawet mówić, jak ogromne dochody osiągają najwięksi bukmacherzy. Niestety przez lata na naszym rynku bez większych problemów funkcjonowały także zagraniczne firmy, które podatków w Polsce nie odprowadzały. Budżet państwa ponosił z tego tytułu ogromne straty. Jednak po wprowadzeniu zmian prawnych, takie firmy zostały praktycznie całkowicie pozbawione dostępu do polskiego rynku zakładów, a tym samym wszystkie firmy które pozostały na rynku, muszą wpłacać do budżetu wymagane podatki. W celu zapewnienia odpowiednio wysokich wpływów budżetowych, zachowano podatek obrotowy w wysokości 12% (jest to podatek pobierany od stawek wszystkich wnoszonych zakładów). Dodatkowy podatek w wysokości 10% pobierany jest także od wszystkich wygranych powyżej 2.280 zł. Nie ma zatem wątpliwości, że po uszczelnieniu dostępu do polskiego rynku, wpływy budżetowe z tego tytułu wzrosły w sposób diametralny, podobnie jak i zyski legalnych bukmacherów, którzy nie muszą już obawiać się konkurencji ze strony podmiotów działających z zagranicy (i nie posiadających polskiego zezwolenia).

Z punktu widzenia gracza, zyskał on stabilną sytuację prawną, w której nie musi już zastanawiać się nad tym czy wybrany przez niego bukmachera aby na pewno działa zgodnie z prawem. Obecnie nie ma wątpliwości, które firmy działają legalnie, w oparciu o licencję przyznaną przez Ministerstwo Finansów, a które takiej licencji nie mają (można to sprawdzić na stronie Ministerstwa).

Wraz z nowelizacją ustawy istotne zmiany zaszły również w kwestii reklamy bukmacherów. Pomimo, iż reklama taka objęta została wieloma restrykcjami, takimi jak np. zakaz kojarzenia zakładów bukmacherskich z sukcesem zawodowym, to ostatecznie reklama bukmacherów po spełnieniu wielu kryteriów jest możliwa. Efekty tego możemy zobaczyć w godzinach nocnych w telewizji, gdzie często puszczane są tego typu reklamy, a także w radiu i przede wszystkim w Internecie. Loga bukmacherów stają się także niemal nieodłącznym elementem meczów piłkarskich, a to za sprawą możliwości angażowania się legalnych bukmacherów w sponsoring.

Co na to firmy bukmacherskie i gracze?

Choć z perspektywy niektórych bukmacherów wprowadzona nowelizacja prawa może wydawać się nieco kontrowersyjna, np. z uwagi na możliwość blokowania stron internetowych firm działających bez licencji, to z punktu widzenia graczy zastosowane rozwiązania wydają się być korzystne. Osoba obstawiająca w przeszłości zakłady bardzo często mogła mieć problem z jednoznaczną oceną czy bukmacher jest legalny, a pomimo tego za udział w nielegalnych zakładach groziły poważne kary. Dzięki wprowadzonym zmianom ryzyko graczy związane z tym, że mogą przypadkowo rozpocząć współpracę z nielegalnie funkcjonującą firmą, zostało ograniczone do minimum.

Rozwiązano również poważny problem, jakim była działalność w Polsce firm bukmacherskich nie odprowadzających tutaj podatków, które nie stosowały się do polskiego prawa.

Nowelizacja ustawy hazardowej wydaje się mieć wiele zalet, jednak wybierając nawet legalnego bukmachera zawsze należy mieć na uwadze, że obstawianie zakładów bukmacherskich może uzależniać, dlatego z usług firm bukmacherskich mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.