Monitoring pojazdów szansą na redukcję kosztów w firmie

Telemetria na dobre już zagościła w transporcie, a obecnie powoli znajduje zastosowanie także w ubezpieczeniach. Przedstawiciele branży przekonują, że systemy telemetryczne bardzo szybko i gwałtownie wpłyną na rynek polis komunikacyjnych. Monitoring samochodów znakomicie ogranicza ryzykowne zachowania kierowców i poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jakie jeszcze korzyści może dawać?

Co to jest telemetria

Telemetria jest, najprościej mówiąc, zdalnym pomiarem różnych parametrów. Technologia ta umożliwia zatem między innymi analizę danych dotyczących pojazdu, dostarczając tym samym cennych informacji na temat tego, w jaki sposób jeździ konretny kierowca. Obecnie monitoring pojazdów jest już szeroko wykorzystywany w firmach z branży logistycznej i transportowej. Dzięki systemowi telemetrycznemu zbiera się potrzebne informacje, na podstawie których można następnie z całym przekonaniem stwierdzić, czy dany pracownik prowadzi samochód bezpiecznie, innymi słowy: czy nie przejawia skłonności do ryzykownych zachowań na drodze.

Liczy się bezpieczeństwo i redukcja kosztów

Zarządzanie flotą samochodową to nie tylko odpowiedzialność, ale jednocześnie spore wyzwanie. Bardzo często zdarza, że właściciele firm, w których wykorzystywane są samochody służbowe, nie są świadomi, jak bardzo można zredukować koszty, dzięki wprowadzeniu monitoringu pojazdów. Straty generowane przez flotę są najczęściej rezultatem nieprawidłowego użytkowania aut, chociażby notorycznego przekraczania dozwolonej prędkości. By poprawić tę sytuację, można zastosować urządzenia do lokalizacji w czasie rzeczywistym. To dzięki nim właśnie kontrola każdego pojazdu (za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub komputera z dostępem do Internetu) staje się możliwa. Dobry jakościowo, wysoko zaawansowany technologicznie sprzęt, który jest w stanie zrewolucjonizować styl jazdy zatrudnionych kierowców, znaleźć można na stronie www.visiontrack.com.

Dzięki temu inteligentnemu rozwiązaniu pracownik zarządzający firmie, która udostępnia służbowe samochody, może na bieżąco śledzić i analizować różne parametry, takie jak np. prędkość, obroty silnika, poziom paliwa, czy wiele innych. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danym przedsiębiorstwie dokonują następnie analizy, wyciągają odpowiednie wnioski i przekazują kierowcom konkretne uwagi.

Dodatkowe korzyści

Osoba zarządzająca, dzięki informacjom pozyskanym przez system telemetryczny, może łatwiej rozliczać czas służbowy i prywatny pracownika. Jej decyzje, związane z eksploatacją i serwisowaniem pojazdów stają się tym samym pewniejsze i bardziej racjonalne. Co ważne, zarządzający flotą może wymagać od kierowcy wyraźniejszego stosowania się do przepisów i wykazywać jego konkretne błędy – tak, aby poprawił swój styl jazdy. Wszystko to brzmi bardzo dobrze, należy jednak mieć świadomość, że pracownik siadający za kierownica monitowanego pojazdu musi zostać uprzednio poinformowany, że podlega takiej kontroli. Najlepiej zaznaczyć ten fakt na piśmie, za pomocą umowy.

Według obliczeń, na polskich drogach porusza się ok. 2 mln służbowych pojazdów. Odpowiednie działania osób zarządzających mogą znacznie poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecnie na polskim rynku rozwiązania telemetrii wykorzystują już niektóre firmy ubezpieczeniowe, które oferują kierowcom wyjątkowo atrakcyjne OC za bezpieczną jazdę. Dodatkowym atutem jest fakt, że monitowani kierowcy bardziej się kontrolują, unikają nadużyć, a także prowadzą bezpieczniej – co z kolei bezpośrednio przekłada się na niższe koszty ubezpieczenia całej floty.