Jak możemy rozliczyć PIT 2017?

Rozliczenie PIT 2017 możliwe jest w sposób tradycyjny, dotychczas obowiązujący, czyli druków papierowych wypełnianych odręcznie albo w prostszej, nowoczesnej formie elektronicznej  z zastosowanie nowo wprowadzanych ułatwień.

 

Wypełnianie formularzy papierowych

 

W rozliczeniu PIT 2017 tak jak w poprzednich latach można korzystać z papierowych druków zeznań podatkowych, które są dostępne w urzędach skarbowych, ale też bywają urzędach w samorządowych , zakładach pracy, siedzibach organizacji pozarządowych i w internecie na portalach podatkowych do samodzielnego wydrukowania.

 

Do samodzielnego wypełnienia formularzy niezbędna jest wiedza o podatkach, którą możemy pozyskać czytając ustawy podatkowe, instrukcje do deklaracji podatkowych, przeglądając bazy wiedzy na portalach podatkowych. Zajmuje to dużo czasu i łatwo pomylić się..

 

Wypełnione formularze trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego, czyli 31 grudnia 2016. Nie jest istotne, gdzie znajdujemy się w momencie rozliczania podatku. Jeśli uciążliwe byłoby dostarczenie dokumentów osobiście, można przekazać je przez osobę upoważnioną lub wysłać pocztą czy przez firmę kurierską. Będąc za granicą możemy złożyć deklaracje w urzędzie konsularnym.

 

Elektroniczne rozliczanie PIT 2017

 

Miejsce papierowych deklaracji podatkowych coraz częściej zajmują zeznania elektroniczne. Rozliczenie PIT 2017 można wykonać przez internet z pomocą programu do rozliczania pit.  Z systemem e-deklaracje zintegrowany jest nie tylko program oferowany przez Ministerstwo Finansów, ale wszystkie inne programy, które znajdziemy w sieci. Są one bardziej nowoczesne, intuicyjne, przyjazne, jak np. rekomendowany przez nas PITax.pl Łatwe podatki.

Wypełniając PIT 2017 z tym programem nie musimy wczytywać się w zawiłe przepisy podatkowe, instrukcje pisane językiem zrozumiałym przede wszystkim dla fachowców od podatków. W programie odpowiadamy na proste pytania np. o ilość dzieci na wychowaniu, czy chcemy rozliczyć się sami czy z małżonkiem lub dzieckiem, jakie pity informacyjne otrzymaliśmy od płatników, a program sam wyszukuje odpowiednie dla nas rozwiązania, dobiera właściwe formularze i załączniki, podpowiada, z jakich ulg mamy prawo skorzystać.

Z pitaxem podatnicy mogą rozliczyć wszystkie rodzaje deklaracji podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wraz z załącznikami (np. PIT-O, PIT-D, PIT-B, PIt-ZG i in.).

 

Wypełniając pit 2017 z programem PITax.pl Łatwe podatki możemy byc pewni, ze wszystkie obliczenia będą prawidłowe. Podane przez nas dane program umieszcza w odpowiednich rubrykach formularzy i załączników,, a obliczenia wykonuje z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących aktualnie zasad i wskaźników, jak  np. kwota wolna od podatku, progi podatkowe, stawki podatku, limity odliczeń w poszczególnych ulgach, koszty uzyskania przychodów, zaokrąglenia liczb. Otrzymujemy gotowa wysokośc należnego podatku do zapłacenia lub częściej, gdy korzystamy z ulg i odliczeń, kwotę nadpłaconego podatku do zwrotu.

 

Gotową deklarację możemy wydrukować lub wysłać do urzędu skarbowego online, co jest o tyle proste, że wykonuje się jednym kliknięciem. Aby system e-deklaracje poprawnie przetworzył dokumenty, musimy podać poprawne dane autoryzujące, które stanowią nasz podpis elektroniczny.  Są to dane personalne, adresowe, identyfikator podatkowy oraz kwota przychodu wpisana w PIT składanym rok wcześniej. Podatnicy, którzy rozliczali się przez program w ubiegłym roku, mają prościej, bo program zapamiętuje tę liczbę.

 

Zeznania PIT 2017 wypełniane przez administrację podatkową

 

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ułatwień wprowadzanych przez resort finansów dla PIT 2017 muszą poczekać do połowy marca. Dopiero od 15 marca niektórzy podatnicy będą mogli składać wnioski do urzędów skarbowych o sporządzenie zeznania PIT 2017 przez urzędników. Takie ułatwienie dotyczy tylko osób, które uzyskują dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i administracja podatkowa uzyska od tych płatników informacje potrzebne do sporządzenia deklaracji podatkowej. Informacje takie przesyłane są do końca lutego.

 

Samo złożenie wniosku będzie uznawane za wywiązanie się podatnika z obowiązku rozliczenia pit. Nie będzie obowiązku zaakceptowania przygotowanego przez urząd skarbowy zeznania. Jeśli jednak zechcemy wprowadzić jakieś zmiany, np. uwzględnić dodatkowe przychody lub ulgi, to będzie to możliwe.

 

Terminy rozliczeń PIT 2017


Już od początku roku 2017 można rozliczać podatki za 2016 rok, ale gro podatników robi to dopiero w ostatnim miesiącu obowiązującego terminu - kwietniu. Wielu z nas nie może złożyć zeznania podatkowego dopóki nie otrzyma informacji od pracodawców, organów rentowych  czy innych płatników na formularzach PIT-11, PIT-40A, PIT-8A. Informacje takie najczęściej przesyłane są dopiero w lutym, gdyż płatników obowiązuje termin 28 lutego. Wcześniej mogą rozliczyć PIT 2017 podatnicy, którzy nie muszą czekać na informacje od płatników, a ci, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przedsiębiorcy i osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego) mają obowiązkowy termin rozliczenia do 31 stycznia. Pozostali mogą składać zeznania do 2 maja 2017, ponieważ ostatni dzień kwietnia jest wolny od pracy.