henrykk henrykk

henrykk

1979 zdjęć od 2008

  • Urodziny: 1940-06-17
  • Poznań

Skandynawia i kraje bałtyckie - 2005, część 2. Scandinavia and balic cantries - 2005, part 2.

Opis albumu:

Zdjęcia z podróży.

  • Wybór widoku: